HR-dashboards en analyse/voorspelling van absenteïsme

Valkuren Valérie Zapico 1180
Actief in : Alle sectoren

HR-dashboards en analyse/voorspelling van absenteïsme

Globaal HR-dashboard voor het HR-comite en het COMEX.